Ova Arıtım Su Arıtma Sistemleri, Su Arıtma Cihazı, Su Arıtma Cihazları, Ev Tipi, Endüstriyel, Atık Su Arıtma Alanında Uzmandır.

su arıtım

su arıtımı telefon

 

Ova su arıtım sistemleri


Evsel Su Arıtma Cihazlarına Dikkat

Şebeke sularının kalitesinde oluşan koku, renk ve tat gibi değişiklikleri bireylerin fark etmeleri sonucunda toplumda değişik çözüm arayışları başlamıştır. Bazen de suların kalitesinde bozulma olmasa bile basın - yayın organlarında yapılan değerlendirmeler ve yayınlar sonucunda; bireyler, şişe sularına, damacana sularına veya su arıtım cihazı [ arıtma cihazı ] alarak musluk suyunu arıtma yoluna gidebilmektedirler.

Suların kalitesinde oluşan bozulmaları veya yayın organlarındaki yayınları fırsat bilen ticari kuruluşlar evsel su arıtım sistemlerini pazarlamaya çalışmaktadırlar. Evsel su arıtım cihazları değişik yöntemler kullanarak arıtım yapan cihazların genel adıdır. Mekanik filtreli sistemler, kimyasal sistemler, yumuşatıcı cihazlar, anyon değiştiriciler, ultraviyole ışın kullanarak dezenfekte ediciler, ters ozmoz sistemiyle arıtım sağlayanlar, ozonlayıcılar, klorlayanlar vb. birçok yöntem kullanılabilmektedir. Bütün bu yöntemlerin hepsi aynı isimle ( ev tipi su arıtım cihazları ) ifade edilse de farklı etkileri, avantaj ve dezavantajları yanında, farklı düzeyde zararları ve faydaları olduğu açıkça bilinmektedir. Dolayısıyla bütün [ arıtma cihazları ] arıtım cihazlarının hepsi için geçerli olan bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Ancak, hangi [ su arıtma sistemleri ] arıtım sistemi kullanılırsa kullanılsın;

a. Tek bir arıtım sisteminin suyla ilgili sorunların tamamını çözemeyeceği bilinmelidir,
b. Her bir sistemin diğerlerine göre olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri vardır,
c. Bu sistemlerin hepsi mutlaka bakım, izleme ve temizleme gerektirmektedir,
d. Arıtılacak suyun özelliğini bilmeden arıtım cihazı seçilmemedir.

Yukarıda da söz edildiği gibi hangi sistem olursa olsun bakım ve temizliğe gereksinim vardır. Eğer uygun temizlik yapılmazsa arıtımı sağlayan cihazın filtre, süzgeç, arıtım haznesi, pompa vb. yerlerinde hastalık yapıcı mikroorganizmalar çoğalıp koloni oluşturabilmektedir. Bakım, temizlik, filtre değiştirme vb. işlemler bireyler tarafından en çok unutulan konulardandır. Bu nedenle arıtım işi bireylere ve ailelere bırakılamaz.

Suyun musluktan temiz, sağlıklı ve güvenilir olarak akması yerel yönetimlerin en önemli vazifesidir. Yaşamın ve sağlığın kaynağı olan suyu topluma ulaştırmak bir kamu hizmeti olup, bireylere bırakılamaz. Gerek küçük yerleşim birimleri, köy ve beldeler için, gerek büro, okul hastane ve kamu binaları gibi toplu yaşanılan yerler, gerekse de evlerde arıtım cihazı kullanmak birçok sağlık riskini beraberinde getirmektedir.

1. Sayılan nedenlerden dolayı yapılacak öncelikli iş yerel yönetimlerin topluma şebeke yoluyla sağlıklı ve temiz suyu ulaştırmasıdır. Bu görev hiçbir şekilde aksatılamaz ya da devredilemez.

2. Ancak bu görevin yerine getirilmediği zorunlu hallerde yapılması gereken; cam şişe ve damacana sularını içme suyu olarak kullanmak, klorlu şebeke suyunu temizlik amacıyla kullanmaktır. Bu arada bir an önce şebeke suyunun içme suyu standartlarına getirilmesini sağlamak asıl hedef olmalıdır. Damacana suları kullanılacaksa, damacana pompası kullanılmamalı veya pompalar sık sık çamaşır suyu ile dezenfekte etmelidir.

3. Arıtım cihazlarının, çok özellikli su gerektiren laboratuar vb. yerler için uygun olabileceği bilinmeli bu tür yerlerde de arıtım cihazından çıkan suyun kalitesi aylık olarak kontrol edilmelidir. Arıtım cihazı seçerken de suyun hangi parametresinin arıtılmak istendiği bilinerek buna yönelik uygun cihaz seçilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, su sadece H2O değildir, H2O’ya ilaveten organik ve inorganik maddeler içeren bir yaşam kaynağıdır. Pazarlama ve Tanıtımlarda Yapılan Yanlış Bilgilendirme Ticari kuruluşların evsel su arıtım cihazlarını pazarlarken yaygın olarak kullandığı yöntemlerden birisi; elektrotların normal çeşme veya damacana suyuna sokularak çalıştırıldığında (elektroliz işlemi yapıldığında) suyun sarımsı kahverengi bir renk almasıdır. Yüzme havuzu dezenfeksiyonunda da sık olarak karşılaşılan bu durum demir elementi ile klorun reaksiyonu sonucu meydana gelmektedir. Klorür iyonları suda normalde bulunması gereken iyonlardandır. Eğer normal miktarlarda klor veya klorür içeren suyun içine anot ucunda yüksek miktarda demir içeren elektroliz çubukları koyarak elektroliz işlemi yaparsanız, anot ucunda bulunan demir çözünerek suya geçecek ve su sarımsı kahverengi bir renk alarak suda çökeltiler oluşacaktır.

Ters ozmoz sistemi ile çalışan arıtma cihazları sudaki iyonları ve özellikle de klorürü daha çok tuttuklarından bu sularda renk değişimi ve çökelti olmayacaktır, ancak bu suya az miktarda sofra tuzu kattığınızda arıtılmış suyun da renginin değiştiğini, çökelti oluştuğunu ve sudaki bu değişikliklerin sudaki kirlilikten değil klorür miktarından ve elektroliz çubuğunun anot ucundaki yüksek miktardaki demirden kaynaklandığını görebilirsiniz. Sodyum ve klorür dışında elektroliz çubukları arasındaki iletkenliği sağlayacak ve anottaki demirin elektrolizini gerçekleştirecek farklı bir bileşik varlığında da anot ucunda bulunan demirden dolayı daha az olmakla birlikte suda renk değişimi ve çökelti meydana gelecektir. Yapılan laboratuar çalışmalarında evsel arıtım cihazlarının tamamının ilk birkaç ay kaliteli arıtım sağladığı, daha sonra mikrobiyolojik kirlenmenin başladığı, altıncı aydan sonra bütün cihazlarda üreme olduğu tespit edilmektedir. Sonuç olarak hangi yöntemle arıtırsa arıtsın, su arıtma cihazlarının kullanımı halk sağlığı açısından önemlidir. Suların kalitesinde oluşan bozulmaları veya yayın organlarındaki yayınları fırsat bilen ticari kuruluşların evsel su arıtım sistemlerini pazarlamalarına fırsat verilmemelidir. Bu işi deneyimli firmaların yönlendirmeleri ile yapmalıdır. Firmamız tarafınıza konu hakkında ayrıntılı bilgiyi telefon numaralarınızı iletmeniz halinde verecektir, bilgilendirme için telefon numaralarınızı bırakın arayalım,

Teşekkürler.

Ova Arıtım Su Arıtma Sistemleri

Su arıtım | su arıtma | su arıtımı
http://www.suaritimi.net
Kocasinan Mah. Kızıl Elma Cad. No:38 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 474 22 12 / Faks: 0212 474 22 42
Yenibosna V.D. 6490499849